21.7.04

Publicacións científicas: o informe británico

Publicouse onte oficialmente o informe da Comisión de Ciencia e Tecnoloxía da camara baixa británica sobre o modelo de publicación da investigación académica e o libre acceso á mesma, Scientific Publications: Free for all?. As conclusións non son revolucionarias pero si positivas para o avance do OA (que queredes, é que os ingleses sonche así): critica con moderación o sistema actual e pide un maior apoio gubernamental aos arquivos institucionais de libre acceso, ao tempo que declara que é un debate ainda por pechar.

1 Comments:

Anonymous wholesale said...

Keep on sharing your great blog!!! 2945abc45 0128

28 January 2011 at 07:33  

Post a Comment

<< Home