4.7.04

Teses dixitais

Como a páxina do Centro Superior Bibliográfico de Galicia e a súa biblioteca dixital semellan estar eternamente en obras, decido pasarme pola dos vicinhos do sul. A Biblioteca Nacional Dixital e outra destas grandes iniciativas para crear coleccións nacionais de obras dixitais ou dixitalizadas online. Centos de obras históricas reproducidas dixitalmente e organizadas en grandes áreas temáticas (Ciencia, Historia, Lingua, Literatura, etc), o cerne da cultura escrita portuguesa, accesíbeis ao interesado a través da rede.

Pero a BND e mais que isto: ademais dos catálogos (PORBASE) e bibliografías nacionais de agardar, ou un arquivo de páxinas web, contén a base de datos DiTeL. DiTeL (Dissertações e Teses Digitais) é unha colección de teses en formato dixital, contando na actualidade con perto de 170 de estas obras, accesíbeis parcialmente (índices, xeralmente) ou na súa totalidade.

Este interesante proxecto forma parte de NDLT (Networked Digital Library of Theses and Dissertations), unha iniciativa internacional para promover a "adopción, creación, uso, diseminación e preservación de equivalentes electrónicos ás tradicionais teses e tesinhas en papel".

A lista de institucións participantes é longa, con mais de 210 consorcios e universidades, a maioría norteamericanas (a orixe é a Virginia Polytechnic Institute and State University), pero tamén están as universidades catalanas (a través de TDX), as francesas (CCSD) e as alemanas (dissonline.de), por exemplo. Útil e importante recurso é o seu catálogo centralizado. Mais información sobre teses en formato dixital na Guía das TTE da UNESCO, que ate conta con un blog proprio.

1 Comments:

Blogger guangming said...

Discount Handbags On Sale-Beautycasa Online : Official online destination for all things Louis Vuitton Handbags and purses including Luxury Handbags trends, designer reviews, handbag deals, and more.Hot sale Cheap cell phonesand cell phone china on our site! Fashion look and powerful functions for these mobile phones even discount cell phones! Wholesale HiPhone, 3G cell phones, PDA/Smart Phone now.China Cell PhonesDon't miss these cellphone!toy wholesale

7 May 2010 at 06:53  

Post a Comment

<< Home