8.7.04

Buscar imaxes na rede

Tirado de Artifact (outra vez): unha mui completa guía sobre busca de imaxes na internet. Producida por TASI (Technical Advisory Service for Images), o organismo que asesora ás universidades inglesas sobre imaxes dixitais e dixitalización, inclúe información sobre estratexias xerais, buscadores, bases de datos e directorios, pero tamén busca de tipos específicos de imaxes (históricas, artísticas), calidade ou copyright. Outras excelentes guías de temas relacionados nesta outra paxina súa.

Doninhos, ca. 1910

1 Comments:

Anonymous wholesale electronics said...

Great blog!!!
2945abc45 0128

28 January 2011 at 07:31  

Post a Comment

<< Home